دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A

10 / 10
از 1 کاربر

اجرای تمرین با استفاده از دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A یکی از تمرینات پایه در بدنسازی می باشد و دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A در بیشتر سالن های پرورش اندام موجود است. دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A چند منظوره بوده که می توانید با استفاده از این دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A سایر تمرینات تلفیقی مرتبط با حرکت کراس اور را اجرا نمایید که به گونه ای مکمل حرکت کراس اور خواهد بود. اجرای صحیح تمرین با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A در مدت زمان کوتاهی موجب فرو دهی و نیز تقویت عضلات سینه ای بزرگ شده که به طور مستقیم از اجرای حرکت با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A تحت تاثیر قرار می گیرد ؛ همچنین ماهیچه ها و عضلات فرعی یا کمکی که حین اجرای حرکت با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A تقویت می شوند عبارتند از: عضله دلتوئید قدامی و عضله سه سربازویی. تمرین با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A همچنین موجب نیرومند سازی و فعالیت نواحی کتف ، سرشانه ، زیر بغل ، جلو بازو و پشت بازو خواهد شد.

دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A دارای ایمنی بالایی بوده و شما می توانید بدون آسیب و فشار به سایر اعضای بدن از طریق اجرای حرکت با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A ، موجب فرم دهی اندام بالا تنه شوید ؛ دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A همچنین بسیار مناسب برای افرادیست که به تازگی ورزش را آغاز کرده اند. در این دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A برای تغییر شدت سختی تمرین ، پیم تعبیه شده است که قبل از شروع حرکت با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A بهتر است وزنه مورد نظر را انتخاب نموده و سپس حرکت با دستگاه کراس اور دست جمع بادی استرانگ را اجرا کنید. انجام حرکات کراس اور با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A باعث ایجاد کشش ثابت در تمام دامنه حرکت می شود و مزیت استفاده از دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A این است که شما می توانید به میل خود موقعیت و ارتفاع قرقره‌ها را تغییر دهید. به یاد داشته باشید که حالت دست ها را حین اجرای تمرین با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A ثابت نگه‌ دارید تا موقع اجرای حرکت بیشتر از نواحی شانه ها کمک بگیرید ؛ این کار موجب حداکثر کشش و انقباض عضلات سینه در هر بار تکرار حرکت با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A می شود.

روش استفاده از دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ :

  • قبل از شروع تمرین با دستگاه کراس اور جمع بادی استرانگ K005A وزنه دلخواه را انتخاب کنید.
  • قرقره کابل های دستگاه کراس اور را روبروی سینه تنظیم کنید و دسته ها را طوری بگیرید که کف دستان شما رو به یکدیگر باشد.
  • حال خیلی آهسته دست ها را به صورت کمانی باز کرده و با تمام قدرت در برابر فشار وارد شده از تمرین مقاومت نمایید.
  • پس از احساس کشش و فشار در نواحی عضلات سینه ، لحظه ای مکث کرده و دست هایتان را به حالت اول بازگرداید.
  • به یاد داشته باشید که حین اجرای تمرین پای تکیه گاه باید جلو قرار گیرد.

قیمت : 319.000.000 ریال

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :