میز زیر سینه Yanre 7340

10 / 10
از 1 کاربر

با اینکه تمرین بدنسازی پرس زیر سینه همراه هالتر طرفداران زیادی ندارد، اما یکی از مفیدترین تمرینات بدنسازی است که می توانید برای بهتر شدن فرم و قفسه سینه ها آن را اجرا کنید. انجام دادن پرس زیر سینه با کمک هالتر عضلات زیر سینه، سه سر و کمر را فعال کرده و آنها را قدرتمند خواهد کرد. میز زیر سینه Yanre 7340 صندلی شیب داری دارد و این شیب رو به پایین است. همین شیب رو پایین به ورزشکار کمک خواهد کرد وزنه های سنگین تری را بلند کند و بدن را در وضعیت مناسبی قرار دهد. با استفاده از میز زیر سینه Yanre 7340 می توانید عضلات زیر سینه را قوی تر و البته حجیم تر نمایید. در زمان انجام دادن پرس زیر سینه عضله لاستیسموس دورسی و عضله دلتوئید قدامی نیز فعالیت خواهند داشت و بهتر است اجرای این حرکت جزو حرکات بدنسازی خود قرار دهید. میز زیر سینه Yanre 7340 میز رو پایین و شیب داری دارد و این شیب همان طور که گفته شد این امکان را به شما می دهد تا وزنه های سنگین تری را بلند کنید و سبب افزایش حجم عضلات آنها شوید.

عضلات سرشانه در زمان اجرای حرکت پرس زیر سینه نیز فعال خواهند شد، در صورتی که در زمان اجرای پرس سینه معمولی این گونه نخواهد بود. توجه داشته باشید که قبل از شروع حرکت زیر سینه پاها را سر جای خود قفل کرده باشید تا در حین اجرای حرکت نلغزند. زمانی که بر روی میز زیر سینه Yanre 7340 هستید دست‌های تان را بیش از اندازه باز نکنید تا وزنه ها بر روی مفاصل شانه های تان فشاری وارد نکنند. زمانی که در زمان اجرای این حرکت دست های شما بیش از اندازه به یکدیگر نزدیک باشند، فشار زیادی بر روی عضلات مچ و بازوهای تان وارد خواهید کرد. قبل از شروع کار با میز زیر سینه Yanre 7340 و اجرای حرکت از مربی کمک گرفته تا شما را برای اجرای درست حرکت زیر سینه کمک کند.

برای اجرای حرکت زیر سینه بهتر است روی سطح شیب‌دار میز زیر سینه Yanre 7340 دراز بکشید و دست‌ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کرده و میله هالتر را تا نزدیک قفسه سینه تان پایین بیاورید و سپس با قدرت به طرف بالا ببرید و این حرکت را در حد نیاز تکرار کنید. توجه داشته باشید که اگر هر چه محل گذاشتن سر را بر روی میز زیر سینه Yanre 7340 پایین تر قرار دهید شیب نیمکت بیشتر خواهد شد و با اجرای حرکت و استفاده از هالتر بر روی بخش پایینی عضله سینه کار خواهید کرد. بیشتر شدن شیب صندلی تمرکز فشار را به عضله سه سر بازویی منتقل می کند و توجه داشته باشید برای پایین آوردن هالتر، آرنج های تان باید به سمت خارج قرار داشته باشند تا تمرکز شما روی عضلات سینه باشد و نه دیگر اعضای بدن مانند بازوها.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :